Đặt tiệc outside

Tiếp nhận tin đặt tiệc 24/07 qua website, tin nhắn, email và phản hồi thông tin kịp thời.

Đề xuất thực đơn tiệc phù hợp theo yêu cầu của khách hàng với sự tư vấn tận tâm và chuyên nghiệp.

Ký kết hợp đồng sau khi thống nhất thực đơn, số lượng, thời gian, địa điểm, và các hạng mục khác.

Chuẩn bị phương án, chi tiết kế hoạch hành động, nhân sự phục vụ tiệc và các vấn đề liên quan.

Tuân thủ, thực hiện các cam kết với tinh thần cao nhất mang lại thành công tốt nhất cho sự kiện. 

Hoàn thành và hậu mãi, sự hỗ trợ và góp ý của khách hàng là động lực để chúng tôi làm tốt hơn nữa.