Dịch vụ đặt tiệc Don catering

Dịch vụ đặt tiệc Don Catering: buffet, tea break, finger food, cocktail, set menu cho các sự kiện công ty, gia đình.

Nhận nấu cỗ tại nhà bao gồm lên thực đơn tiệc, set up bàn ghế , nhà bạt, sân khấu, âm thanh, ánh sáng, MC.

Tổ chức tiệc trọn gói theo phong cách hiện đại với trang thiết bị, người phục vụ và trang trí tiệc theo chủ đề.

Tiêu chí: "Món ngon tạo từ tâm người làm bếp". Nhân sự tiệc Don đã tốt nghiệp khóa đào tạo bếp, quản lý tiệc.

Khách hàng của Don Catering là các công ty trong nước, doanh nghiệp FDI, và doanh nhân tại Việt Nam.